Berättarkaféer

Ett Berättarkafé är när en grupp människor samlas för att lyssna och berätta för varandra på ett bestämt tema eller helt fritt.

Det behövs en ordfördelare som inleder, avslutar, sammanfattar och ser till att ordet fördelas jämnt. Vi har stor erfarenhet av att leda Berättarkaféer i olika sammanhang, bl.a på Bohusläns Museum i Uddevalla.

images-2


Kontakta oss gärna om ni behöver erfarna ordfördelare eller förslag på tema för ett Berättarkafé!