Aktuellt projekt

Sägner i hembygd

2015 inledde vi, i samarbete med Bohusläns hembygdsförbund, Bohusläns Museum, Studieförbundet Vuxenskolan och VG-regionen, projektet "Sägner i hembygd" som syftar till att dels återuppväcka det muntliga sägenberättandet och dels etablera Berättarkaféer på länets hembygdsgårdar.

Vi sparkade igång den 15 januari 2015 på Bohusläns Museum med en inspirationsdag och ett Berättarkafé följt av information om projektet. Projektet löper över 3 år.

Nästa steg var besök ute på föreningarna. 2017 är sista året i projektet.


2018 startar vi upp projektet "Hela världen i Bohuslän- Sagor, sägner och skrönor", vi återkommer med info om det längre fram.